دوره های آموزشی نرم افزار GIS در سه دوره مقدماتی،پیشرفته و تکمیلی در حال حاظر در مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی فرآهم گردیده است. فراگیران درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر به پوستر مربوطه مراجعه فرمایند

.

Leave a Reply