ماه: بهمن ۱۳۹۸

 • LISREL

  READ MORE
 • Gis

  دوره های آموزشی نرم افزار GIS در سه دوره مقدماتی،پیشرفته و تکمیلی در حال حاظر در مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی فرآهم گردیده است. فراگیران درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر به پوستر مربوطه مراجعه فرمایند .

  READ MORE
 • رویداد ها

  برگزاری کارگاه تخصصی کاربرد جغرافیا در تاریخ توسط معاونت پژوهی دانشکده الهیات و ادیان و معاونت پژوهی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی . همکاری مرکز مطالعاات ناحیه ای و آمایش و انجمن ایرانی تاریخ اسلام زمان : سه شنبه ۹۸/۱۲/۶ مکان: سالن شهید ابراهیمی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

  READ MORE
 • فصلنامه شماره سوم، تابستان ۱۳۹۸

  فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۸ صفحات ۱-۲۱ تبیین جامعه شناختی رفتار زیست محیطی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی) فرهاد نصرتی نژاد سید حسین سراج زاده ، منصور دیهول چکیده موضوع حفظ محیطزیست یکی از مهمترین مسائلی است که دنیای امروز با آن روبرو است. این مسئله یکی از دغدغههای همیشگی […]

  READ MORE
 • فصلنامه شماره دوم، تابستان ۱۳۹۸

  فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۸ ، صفحات ۱-۱۵ سنجش و ارزیابی میزان تابآوری مناطق شهری در برابر سیلابهای شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) شهریارخالدی ، منیژه قهرودی تالی ، قاسم فرهمند چکیده مدیریت سیلاب متضمن کاهش اثرات و خطرات است، اما حذف اثرات و خطرات تقریباً ناممکن است. دلیل […]

  READ MORE
 • فصلنامه شماره اول، بهار۱۳۹۸

  فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۸ ، صفحات ۱-۱۷ ارزیابی کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: (منطقه چهار شهر اردبیل) حجت ارژنگی، علیرضا محمدی چکیده شهرنشینی شتابان و فقدان آمادگی شهرها برای پذیرش شرایط نوظهور اجتماعی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شکلگیری محیطهای شهری با کیفیت پایین منجر […]

  READ MORE
 • فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی

  فصلنامه شماره اول ، بهار ۱۳۹۸ فصلنامه شماره دوم ، تابستان ۱۳۹۸ فصلنامه شماره سوم، پاییز ۱۳۹۸

  READ MORE