گروه های مطالعاتی  به دو بخش تقسیم میشوند :

۱- گروه مطالعات بخشی

شناخت چالش های نظام سکونتگاهی  و ارایه راهکارهای علمی و کاربردی در زمینه پایداری سازمان فضایی در مقیاس ناحیه ای

اهداف بلند مدت (۵) ساله

–         شناسایی مشکلات و چالش های توسعه ناحیه ای در ایران،

–        هدایت مطالعات به سوی پایداری سازمان فضایی در چهارچوب اسناد بالا دست،

–        تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید با در نظر گرفتن پتانسیل و ظرفیت های نواحی جغرافیایی،

–        سطح بندی سکونتگاه ها در کشور برپایه مطالعات جغرافیایی،

–       ارائه راهبرد برای پاسخگویی به چالش های نظام سکونتگاهی کشور،

–       تربیت متخصصین پژوهشگر درشاخه‌های مختلف جغرافیا و ترغِیب، تشوِیق و بکارگِیرِی محققان؛

–       تقویت روحیه  پژوهش  دانشجویان و کمک به توانمند شدن آن‌ها در تدوین پایان‌نامه‌هاو رساله های                   کاربردی؛

–       همکاری با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های  مرتبط با مقوله توسعه ناحیه ای به منظور تهیه و تدوین راهبردهای کلان درسطح ملی و منطقه‌ای؛

–       ایجاد ارتباط فعال و سازنده با جوامع علمی، پژوهشی سایر کشورها با دعوت از محققین و اجرای پروژه‌های مشترک در محدوده قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به علوم و فنآوری جدید

اهداف کوتاه مدت(۲ساله)

  •  شناسایی مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان و ساختار فضایی روستایی ـ شهری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار آن در سطح ناحیه و منطقه؛
  • –          تهیه و تدوین شاخص‌های پایداری نظام محیطی، نظام اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی سکونتگاهای روستایی ـ شهری و ارائه راهکار در جهت رسیدن به شاخص­های توسعه پایدار ؛
  •  بررسی اثرات زیست محیطی اجرای طرح­های توسعه شهری و روستایی؛
  • امکان‌سنجی ایجاد تحول و توسعه فعالیت در کانون‌های شهری و روستایی در چهارچوب برنامه‌ریزی ناحیه ای و فضایی؛ 
  •      انجام پژوهش در زمینه موضوعات کالبدی مناطق شهری و روستایی و  ارایه الگوهای بهینه

۲- گروه پژوهشی : برنامه ریزی  رهبردی فضایی

بکار گیری دانش جغرافیا در ارتباط با  تنظیم رابطه انسان، فعالیت‌  و فضا به منظور بهره‌برداری منطقی از مزیت های نسبی مناطق جغرافیایی

اهداف بلند مدت (۵ساله)

-انجام و توسعه تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف آمایش فضا  به منظور کاربست، تدوین وبهبود نظریه های جغرافیایی با تاکید بر ویژگی های بومی؛

-آشنانمودن پژوهشگران، کارشناسان و مدیران با مباحث آمایش فضا ( ایجاد تعامل مطلوب بین عناصر سه گانه انسان، فضا و فعالیت) و چگونگی جای‌دهی و چیدمان منطقی و ممکن این عناصر سه گانه در فضای ملی،  منطقه ای و ناحیه‌ای؛

-تعامل سازنده با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌های کشور و سازمان‌ها و سایر مراکز ذی مدخل در ارتباط با شهر و روستا؛

-بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا و سایر گروه‌های علمی مرتبط دانشگاه؛

-افزایش آگاهی نسبت به مقوله‌های آمایش فضا و توسعه ملی؛ و به ویژه جهت دهی رویکرد برنامه‌ریزان و مسؤلان امور کلان اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور به این مباحث؛

-همکاری و کمک در تنظیم و تدوین روش‌شناسی مطالعات آمایش‌ فضا، کالبد ملی، منطقه ای و ناحیه ای؛

-شناسایی ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانایی­های مراکز داخلی از قبیل دانشگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان های مرتبط و مراکز پژوهشی داخلی مشابه و تعامل و همکاری با آن‌ها از طریق تبادل تفاهم نامه؛

-برنامه ریزی و اجرای گردهمایی های علمی در سطح بین المللی، ملی و منطقه‌ای به منظور مشارکت و همکاری و همفکری با متخصصین و اشاعه نتایج پژوهش‌های انجام شده و هم چنین کمک در به کارگیری نتایج پژوهش‌ها در بخش اجرایی و برنامه ریزی کشور؛

-ایجاد ارتباط فعال و سازنده با جوامع علمی، پژوهشی سایر کشورها با دعوت از محققین و اجرای پروژه‌های مشترک در محدوده قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به علوم و فنآوری جدید؛

اهداف کوتاه مدت(۲ساله)

-شناسایی  قابلیت‌ها و موانع و تنگناها در ارتباط با بخش‌های فعالیتی و هماهنگی بین بخشی و ناحیه ای؛

-تحلیل نظام توزیع جمعیت و فعالیت در مناطق کلانشهری

-بررسی و تحلیل مزیت‌های طبیعی و اجتماعی ـ اقتصادی فضا در مقیاس های کلان و خرد

-انجام پژوهش های مرتبط با آمایش فضا

-تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه انجام مطالعات کاربردی

-برگزاری سمینارها و  کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت های گروه

Leave a Reply